EKOprofit Bratislava

32 spoločností z bratislavského a trnavského kraja sa zapojilo do projektu EKOprofit Bratislava.

Pokračovať v čítaní →

News

Medzinárodný veľtrh CONECO 2015
Spoločnosť Denkstatt Slovensko vystúpila na seminári, ktorý organizovala Slovenská rada pre zelené budovy v rámci medzinárodného veľtrhu CONECO – Racionenergia 2015. Cieľom bolo účastníkom priblížiť nástroje energetickej efektívnosti a predstaviť skúsenosti denkstatt-u v oblasti Urban management “From Smart Buildings to … Pokračovať v čítaní
Kurzy a semináre na rok 2015
Denkstatt, ako jedna z popredných poradenských spoločností v strednej a východnej Európe v oblasti udržateľného rozvoja, manažérskych systémov a ochrany životného prostredia, spolupracuje s rôznymi školiacimi a vzdelávacími organizáciami. Spoločnosť Denkstatt Slovensko v spolupráci so spoločnosťou BUREAU VERITAS SLOVAKIA pre Vás … Pokračovať v čítaní
Možnosti veľkých podnikov vo vzťahu k zákonu 321/2014, Rozdielová analýza
Je Vaša spoločnosť klasifikovaná ako veľký podnik a má nové povinnosti podľa zákona č. 321/2014? Vaše možnosti vo vzťahu k zákonu č. 321/2014 sú nasledovné: Denkstatt svojím klientom odporúča začať s tzv. Rozdielovou analýzou (GAP analysis). V rámci rozdielovej analýzy denkstatt … Pokračovať v čítaní
Konferencia “Zmeny v zákone o energetickej efektívnosti – ISO 50001″
Aktívne sme sa zúčastnili panelovej diskusie v rámci konferencie “Zmeny v zákone o energetickej efektívnosti – ISO 50001″, ktorá bola organizovaná spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o.. Cieľom diskusie bola implementácia systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001, vo vzťahu k … Pokračovať v čítaní
Business Breakfast: Energetická Efektívnosť (zákon 321/2014 Z.z.)
Spoločnosť Denkstatt Slovensko v spolupráci v obchodným oddelením Rakúskeho veľvyslanectva zorganizovala pre svojich členov seminár na tému “Die Anforderungen des neuen Energieeffizienzgesetzes 321/2014 in der Slowakei”. Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť základne povinnosti pre veľké podniky, ktoré priniesol nový zákon … Pokračovať v čítaní
Realizácia energetického auditu podľa zákona 321/2014
Je Vaša spoločnosť povinná v termíne do 5.12.2015 zrealizovať energetický audit podľa zákona č. 321/2014?   Ak áno, neváhajte nás kontaktovať a my Vám veľmi radi pripravíme cenovú ponuku na jeho realizáciu. Viac informácií Vám poskytne náš konzultant: Ing. Peter … Pokračovať v čítaní
Denkstatt ako poskytovateľ podpornej energetickej služby podľa zákona č. 321/2014
Spoločnosť Denkstatt Slovensko s. r. o. je od 1.2.2015 poskytovateľom podpornej energetickej služby (ďalej len „PES“) podľa § 16 zákona NR SR č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetom ktorej je: poradenská a informačná činnosť o možnostiach úspor energie … Pokračovať v čítaní
Integrovaná softvérová platforma E-Toolbox
Spoločnosť denkstatt vyvinula softvér E-Toolbox (www.e-tbx.com), ktorý je manažérskym integrovaným nástrojom v oblasti ochrany ŽP, BOZP a kvality. Obsahuje tieto moduly: ZÁKLADNÝ Modul umožňuje evidenciu kľúčových dát firmy – zamestnanci, tímy, lokality, prevádzky atď. – a zobraziť organizačnú štruktúru. RIADIACI … Pokračovať v čítaní